دکتر سلیمانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۵ تا کنون
رزیدنت اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۷۹
دانش آموخته رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال های ۱۳۷۶- ۱۳۶۹
معاون آموزشی گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۸ تا کنون
ریاست بیماستان شهید مدرس تهران در سال های ۱۳۹۷ – ۱۳۹۴
عضو گروه تهیه ی راهنمای سرطان های سیستم ادراری در وزارت بهداشت
عضو شورای پژوهش مرکز تحقیقات اورولوژی نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو شورای پژوهش مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو شورای پژوهش و عضو گروه موسس مرکز تحقیقات بهبود کیفیت مراقبت های ویژه
چاپ بیش از ۳۰ مقاله ایندکس شده در ISI
تهیه پیش نویس راهنمای سرطان پروستات کشور
سردبیر شاخه ی اونکولوژی Urology Journal
تالیف مبحث سرطان پروستات و سرطان کلیه از کتاب جامع اورولوژی