کلینیک های فوق تخصصی

کلینیک نیایش به عنوان سانتر تخصصی چکاپ سلامت و  با بهره مندی از کلینیک های فوق تخصصی نظیر :

کلینیک نیایش

نفرولوژی/ارولوژی

مشاهده اطلاعات

کلینیک نیایش

تیروئید

مشاهده اطلاعات

کلینیک نیایش

پوکی استخوان

مشاهده اطلاعات

کلینیک نیایش

فشارخون

مشاهده اطلاعات

کلینیک نیایش

پستان

مشاهده اطلاعات

کلینیک نیایش

چاقی و جراحیهای مرتبط

مشاهده اطلاعات

کلینیک نیایش

چشم و شبکیه

مشاهده اطلاعات

کلینیک نیایش

گوارش/ اندوسکوپی و کولونوسکوپی

مشاهده اطلاعات