دکتر رضا بهشتی متخصص قلب و عروق،

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی

تخصص خود را در سال ۱۳۸۶ و فلوشیپ را در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به اتمام رسانده

در حال حاضر استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشند و همچنین در بیمارستان میلاد،بهارلو،ساسان و پیامبران و کلینیک نیایش در حال طبابت هستند .