فرق بین روانشناسی و روانپزشکی

فرق بین روانشناسی و روانپزشکی و دریافت مفهوم هر یک از این کلمات می تواند در بهبود و فهم بهتر هر یک از ما نسبت به این شاخه های مهم پزشکی کمک بزرگی نماید، در نتیجه چنانچه در طول زندگی خود دچار معضلات و گرفتاری هایی شدیم که قطعاً هم خواهیم شد، خواهیم توانست به پزشک مربوطه مراجعه و درمان را آغاز نماییم.

 

امروزه با فشارهای متعدد زندگی و درگیری های مختلف ممکن است هر کدام از ما دچار گرفتاری های ذهنی شویم و برای اینکه بتوانیم درد و مشکل خود را به خوبی بفهمیم نیاز به مراجعه به پزشک متخصص و مربوطه در این زمینه داریم اما اغلب، بسیاری از افراد فرق بین روانشناسی و روانپزشکی را دقیقاً نمی توانند تشخیص دهند و نمی دانند برای حل معضل فکری و روحی خود ابتدا باید به روانشناس مراجعه کنند یا روانپزشک؟!
معمولاً برای تشخیص بیماری های متنوع مربوط به روان و رفتار فرد، می بایستی به روانپزشک مراجعه کنید یعنی این روانپزشک است که با علم و آگاهی خود و معاینات و سؤال و جواب های دقیق خود، بیماری رفتاری و یا مربوط به اعصاب و روان شما را تشخیص خواهد داد. سپس تجویز دارو نیز از وظیفه های روانپزشک خواهد بود.
اما در ادامۀ بحث فرق بین روانشناسی و روانپزشکی باید گفت پس از اینکه روانپزشک بیماری را تشخیص و درمان دارویی را آغاز کرد ممکن است توصیه نماید که همزمان با مصرف دارویی، به روانشناس نیز مراجعه شود تا روانشناس با توصیه های عملی و آموختن شیوه های صحیح مقابله با مشکلات متعدد، بیمار را برای درمانی بهتر و سریعتر یاری رساند.
پس فرق بین روانشناسی و روانپزشکی این است که روانپزشک بسیاری از مسائل جسمانی مانند ناراحتی های قلبی، کم کاری غدد و… را که ممکن است نهایتاً به بیماری های رفتاری مانند افسردگی و… منجر شود را با تخصص خود تشخیص داده و درمان دارویی را تجویز می کند؛ اما روانشناس پس از تشخیص بیماری، با آموزش رفتارهای مناسب و صحیح و چگونگی مواجهه با مشکلات، در بهبود بیماری به بیمار کمک خواهد کرد.
با این توضیحات می توان فرق بین روانشناسی و روانپزشکی را بهتر دریافت کرد.