تخصص : بیماری های داخلی

 فوق تخصص : بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر رامین طلایی