سوابق :

  • رتبه برتر بورد تخصصی در رشته بیماریهای عفونی از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه طبابت در بیمارستان های لقمان ،لبافی نژاد،شهدای تجریش،امام حسین،بوعلی،مدرس ،امیر المومنین تهران
  • طرح تخصص در شهرستان بهبهان خوزستان،
  • عضو کمیته پزشکی تیم فوتبال استقلال تهران
  • سابقه فعالیت در مراکز درمانی بیماری کرونا از سال ۹۹ تا به حال،