دکتر مهناز حکیمی فرد

نظام پزشکی ۴۸۴۱۱

جراح متخصص زنان زایمان

فلوشیب لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو انجمن پزشکان درون بین ایران

عضو  انجمن بین المللی جراحی های اندوسکوپیک زنان