فشارخون چیست ؟

زمانی که قلب خون را به درون رگها پمپ می کند ؛ ازنیروی حاصل ازآن  فشار خون ایجاد می شود.

فشارخون بایدباشد یانه ؟

اگرفشارخون وجودنداشته باشدیعنی قلب فردکار

نمی کندوفردزنده نیست .

وجودفشارخون برای ادامه حیات الزامی است .

 

 

 

چرابیماری فشارخون بالامهم است ؟

 ۶ % جامعه دچارافزایش فشارخون هستند.

  فشارخون بالا، علت عمده سکته های قلبی ، مغزی ونارسایی کلیه

 می باشد.

 بیشترافرادمبتلابه این بیماری ، ازبیماری خودبی اطلاع هستندوتنها۲۵% بیماران درحال درمان هستند.

 فشار خون بالا ، شایعترین بیماری عروقی است (درمردان شایعتراست ) .

 درخانم هاپس ازیائسگی ، فشارخون افزایش می یابد .

علت های ایجادفشارخون بالا چیست :

◄ فشارخون اولیه  : ۹۴%مواردبدون علت تشخیص    داده می شوند.

◄ فشارخون ثانویه  :  ۶% موارد بر اثر بیماریهای دیگرهستند.

درفشارخون اولیه :

 ۶۰%افرادوقتی رژیم غذایی کم نمک استفاده کنند، فشارخونشان کنترل می شود.

در۴۰%افرادمحدودیت مصرف نمک تأثیری روی فشارخون ندارد.

درفشارخون ثانویه :

شایعترین علت ایجادکننده فشارخون بیماریهای کلیوی می باشد.

قرص های ضدبارداری درخانم هادر۵-۱%می تواندباعث فشارخون شود.

سایرعلت های ایجادفشارخون بالا :

 بیماریهای کلیوی

 مصرف برخی داروها ( داروهای هورمونی ،کورتون ها ومسکن ها)

 مصرف برخی موادغذایی ( نمک ، کافئین وشیرین بیان )

 سیگارودخانیات

عوامل تعیین کننده پیش آگهی بد درفشارخون بالا :

  مردان جوان سیاهپوست

  افرادسیگاری

  افرادی که چربی وقندخون بالادارند

  افرادچاق

علائم بیماری فشارخون بالاچیست ؟

♦ دراکثرمواردعلائمی ندارد.

♦ درزمان بروزبیماری ، علائمی همچون :

  • سردرد
  • اختلالات بینایی
  • تهوع
  • استفراغ

راه تشخیص به موقع فشارخون بالا :

کنترل مرتب فشارخون ( به خصوص افراد درمعرض خطر)می باشد .

چه کسانی بایدفشارخون خودرامرتب کنترل کنند؟

◄ تمام افراد۳۰سال به بالا

◄ افرادکم تحرک

◄ افرادچاق

◄ افرادبااختلال درچربی خون

◄ افرادی که سابقه بیماری کلیوی وعفونت های مکررکلیه دارند.

◄ بیماران دیابتی

◄ افرادسیگاری

◄ افرادی که سابقه بیماری فشارخون بالاویابیماری های قلبی عروقی در

خانواده دارند.

درگیری اعضاء مختلف دراثرفشارخون :

♦ درگیری قلبی

♦ درگیری مغزی :

o شایعترین علامت عصبی ، سردردناحیه پشت سرهنگام صبح است.

o گاهی سرگیجه ، سبکی سر، وزوزگوش وتاری دیدهم دیده می شود.

o گاهی افزایش ناگهانی فشارخون ایجادخونریزی داخل مغزی می کند.

♦ درگیری کلیوی

♦ درگیری چشم

عوامل مؤثردرجلوگیری ازابتلابه بیماری فشارخون بالا :

تغییرشیوه های نادرست زندگی وجایگزین نمودن آنهابارفتارهای بهداشتی .

نمونه رفتارهای غیربهداشتی که درابتلابه بیماری فشارخون بالا مؤثرهستند :

 مصرف زیادنمک

 استعمال هرنوع دخانیات وسیگار

 عدم فعالیت بدنی منظم

 عدم مصرف سبزی ومیوه

 خوردن غذاهای چرب ویاسرخ کرده وغذاهای آماده

 مصرف بیش ازحدقندوشیرینی

 اضافه وزن وچاقی

نمونه رفتارهای بهداشتی :

 کاهش مصرف نمک : ( میزان مصرف نمک روزانه باید کمتر از ۵گرم باشد . یعنی نمک از سر سفره غذا حذف شود )

 ترک سیگاروالکل

 فعالیت بدنی منظم : ( حداقل ۳۰دقیقه ورزش متوسط دربیشترروزهای هفته )

 کاهش مصرف قندوشیرینی

 کنترل دیابت

 کاهش چربی خون

 تغذیه مناسب :

o خودداری ازمصرف موادغذایی چرب ویابه حداقل رساندن آنها

o آب پز، بخارپزویاکبابی کردن غداهابه جای سرخ کردن آنها

o استفاده همیشگی ودائم ازمیوه ها وسبزیجات