فیزیوتراپی

فیزیوتراپی یکی از علوم بسیار با ارزش رشتۀ پزشکی ست که اصلی ترین و مهم ترین وظیفۀ آن، توانبخشی و بهبود در حرکات برخی اعضای بدن است. برای انجام این کار، از حرکات و دستگاه های متنوعی استفاده خواهد شد تا بیمار بتواند توانایی حرکتی خود را به دست آورد.

در فیزیوتراپی که شاخه ای از رشتۀ پزشکی ست از عوامل فیزیکی متعددی چون انواع دستگاه های توانبخشی مانند تردمیل و…، گرما، حرکات ورزشی، ماساژ و… برای بهبود در وضعیت جسمانی  حرکتی عضو مربوطه استفاده می شود.

آیا انجام فیزیوتراپی واجب است؟

می توان اینگونه به این سؤال پاسخ داد که به هر حال برای بهبودی هر بیماری و هر عارضه ای باید از راه های متعدد و مختلف استفاده کرده و با حمله به عوامل و علل بیماری زا، آن مشکل را حل کرد.

در برخی مشکلات حرکتی و جسمی مانند بی حرکت بودن دست ها، لمس بودن پاها، مشکلات پس از تصادفات و حوادث مختلف که در اعضای بدن ایجاد می شود، می توان به صورت همزمان و هماهنگ با مصرف داروهای مختلف، انجام فیزیوتراپی را نیز تجویز کرد تا با انجام آن، هم مدت درمان کاهش یابد و هم عوارضی که صرفاً با مصرف دارو قابل رفع نیست، به این شکل کاملاً از بین برود.

چه کسانی کار فیزیوتراپی را انجام می دهند؟

در مراکز و کلینیک های فیزیوتراپی، افرادی با تخصص مربوطه با عنوان«فیزیوتراپیست» حضور دارند که برای این رشتۀ بسیار مهم پزشکی تحصیلات مربوطه را گذرانده اند و به دقت قادر به انجام تمامی مراحل و روش ها توانبخشی بر روی بیماران متقاضی هستند.

این فیزیوتراپیست ها از دستگاه های متنوع و روش های بسیار اصولی برای به حرکت وادار کردن اعضا و عضله ها و فعال مردن اعصاب استفاده می کنند تا حرکت و جنب و جوش برای بیمار راحت تر از قبل از حادثه باشد.

فیزیوتراپیست ها از چه روش هایی برای بهبودی بیمار استفاده می کنند؟

آنها از ۳ روش برای بهبودی بیماران خود استفاده خواهند کرد:

۱- الکتروتراپی : در این بخش فیزیوتراپیست توسط ابزار و عوامل فیزیکی مانند اشعۀ مادون قرمز به درمان عارضه می پردازد.

۲- مکانوتراپی: در این بخش از وسایل مکانیکی و آشنا برای بهبودی استفاده می شوند. این وسایل همان ابزار ورزشی مانند دستگاه های بدن سازی و انواع قرقره برای بهبود در حرکت می باشد.

۳- هیدروتراپی: در این بخش فیزیوتراپیست ها سعی می کنند با کمک گرفتن از آب درمانی و خواص آب، هر چه سریعتر عضو مورد نظر را به بهبودی کامل نزدیکتر کنند.