ازون تراپی برای درمان زخم

ازون تراپی (Ozone Therapy) به شیوه ای از درمان برخی بیماری ها و ضایعات گفته می شود که در آن برای درمان از گاز ازون استفاده می شود. گاز ازون را در مراحل مختلف درمان، به شیوه های گوناگون وارد بدن بیمار می کنند تا اثرات خود را آزاد نماید. از ازون تراپی برای درمان زخم نیز استفاده می کنند.

اوزون تراپی


برخی زخم ها به سبب حاد یا مزمن شدن ممکن است فرد بیمار را دچار دردسرهای مختلفی نمایند که با استفاده از شیوۀ درمان ازون تراپی می توان این زخم ها را بهبود بخشید. پس از مشخص شدن بیماری و ضایعه می توان گاز ازون را یا به صورت خوراکی یا به شکل تزریق و یا از طریق پوست فرد بیمار وارد بدن او کرد. در ازون تراپی برای درمان زخم نیز از همین شیوه ها برای درمان انواع زخم ها استفاده می کنند.
همچنین برای درمان زخم های مزمن مانند زخم پای دیابتی نیز به خوبی از این شیوۀ درمانی استفاده می شود. البته لازم به ذکر است که ازون تراپی به عنوان «طب جایگزین» شناخته می شود به این معنا که با تمامِ ویژگی ها و اثر بخشی های آن در درمان بسیاری از بیماری ها و زخم ها هنوز مراکز معتبر جهان، به صورت رسمی اثرات مثبت آن را تایید نکرده اند بنابر این در دستۀ پزشکی معتبر قرار نگرفته و از آن به عنوان «پزشکی جایگزین» یا «طب جایگزین» یاد می شود.
در ازون تراپی برای درمان زخم به خصوص زخم هایی که عفونی و مزمن شده اند مانند زخم های بستر، زخم های دیابتیک و… می توان با تزریق مقدار مشخصی از «آب اوزونه» که حاوی مقدار مشخصی اوزون است به محل مورد نظر، به بهبود آن زخم کمک کرد. از این شیوه درمانی برای درمان بسیاری از زخم هایی که به صورت مشخصی حاد شده اند استفاده می کنند.

موارد منع مصرف اوزون تراپی:
– در بیمارانی که دچار کمبود آنزیم G6PD بیماری فاویسم هستند
– در زنان باردار
– افرادی که دچار بیماری های متنوع خونریزی دهنده هستند
– افرادی که دارای بیماری پرکاری تیروئید هستند
این افراد بهتر است از ازون تراپی برای درمان زخم و سایر بیماری ها استفاده نکنند.