تزریقات و خدمات پرستاری در منزل

تزریقات و خدمات پرستاری در منزل یکی از روش های مهم تجویز دارو و نمونه گیری در پزشکی و پرستاری هستند که در درمان بسیاری از بیماریها کاربرد دارند. اما تزریقات نیازمند مهارت، دقت و رعایت اصول بهداشتی و ایمنی هستند. در غیر این صورت، ممکن است عوارض و خطراتی را برای بیماران به همراه داشته باشند.
برای بسیاری از بیماران، مخصوصاً کودکان، سالمندان و بستریها، مراجعه به بیمارستان یا کلینیک برای تزریق، مشکلاتی را ایجاد میکند. از طرفی، تزریقات در منزل می تواند راه حلی مناسب، مقرون به صرفه و راحت برای این بیماران باشد. در این مقاله، قصد داریم خدمات تزریقات و پرستاری در منزل را از نظر مزایا، معایب، شرایط و نحوه ارائه آنها بررسی کنیم.

 

تزریقات و خدمات پرستاری در منزل
تزریقات و خدمات پرستاری در منزل

انواع تزریقات و خدمات پرستاری که در منزل قابل ارائه هستند، عبارتند از:
• تزریقات عضلانی، زیر جلدی، داخل جلدی و وریدی
• سرم تراپی، درمان آنتی بیوتیک و واکسن
• سونداژ، گاواژ، انما، ان جی تیوپ، پانسمان، زخم بستر و ساکشن
• فیزیوتراپی، سونوگرافی، نوار قلب و مغز و …
مزایا و معایب خدمات تزریق و پرستاری در منزل
تزریقات و خدمات پرستاری در منزل، یکی از راه هایی است که می توانید به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به بیمارستان یا کلینیک، از خدمات پزشکی و پرستاری برخوردار شوید. این خدمات مزایا و معایبی دارند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

مزایای خدمات تزریق و پرستاری در منزل عبارتند از:

• احساس راحتی و امنیت خاطر برای بیمار و خانواده اش
• عدم نیاز به جا به جایی و صرفه جویی در وقت و هزینه
• انجام تزریقات و خدمات پرستاری با مهارت و دقت توسط پرستاران مجرب
• کاهش خطر آلودگی و عفونت ناشی از محیطهای شلوغ و ناهنجار
• امکان انتخاب زمان و محل مناسب برای انجام خدمات
امکان ارائه خدمات متنوع و متناسب با نیاز بیمار

در کنار مزایایی که ذکر شد، ممکن است تزریقات و خدمات و پرستاری در منزل معایبی نیز داشته باشند که برخی از آنها عبارتند از:

• عدم دسترسی به تجهیزات و امکانات پیشرفته و کامل درمانی
• عدم امکان ارزیابی و پیگیری دقیق و مستمر وضعیت بیمار
• ممکن است هزینه برخی از خدمات بالاتر از هزینه در بیمارستان یا کلینیک باشد
• ممکن است برخی از خدمات نیازمند مجوز و مدارک خاص باشند
با وجود این معایب که به سادگی قابل رفع می باشند، می توان گفت باز هم خدمات تزریقات و پرستاری در منزل انتخاب افراد زیادی می تواند باشد.

تزریقات و خدمات پرستاری در منزل یکی از روش های مهم تجویز دارو و نمونه گیری در پزشکی و پرستاری هستند که در درمان بسیاری از بیماریها کاربرد دارند. اما تزریقات نیازمند مهارت، دقت و رعایت اصول بهداشتی و ایمنی هستند. در غیر این صورت، ممکن است عوارض و خطراتی را برای بیماران به همراه داشته باشند.
برای بسیاری از بیماران، مخصوصاً کودکان، سالمندان و بستریها، مراجعه به بیمارستان یا کلینیک برای تزریق، مشکلاتی را ایجاد میکند. از طرفی، تزریقات در منزل می تواند راه حلی مناسب، مقرون به صرفه و راحت برای این بیماران باشد. در این مقاله، قصد داریم خدمات تزریقات و پرستاری در منزل را از نظر مزایا، معایب، شرایط و نحوه ارائه آنها بررسی کنیم.
تزریقات و خدمات پرستاری در منزل

انواع تزریقات و خدمات پرستاری که در منزل قابل ارائه هستند، عبارتند از:

تزریقات عضلانی، زیر جلدی، داخل جلدی و وریدی
• سرم تراپی، درمان آنتی بیوتیک و واکسن
• سونداژ، گاواژ، انما، ان جی تیوپ، پانسمان، زخم بستر و ساکشن
• فیزیوتراپی، سونوگرافی، نوار قلب و مغز و …

مزایا و معایب خدمات تزریق و پرستاری در منزل

تزریقات و خدمات پرستاری در منزل، یکی از راه هایی است که می توانید به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به بیمارستان یا کلینیک، از خدمات پزشکی و پرستاری برخوردار شوید. این خدمات مزایا و معایبی دارند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
مزایای خدمات تزریق و پرستاری در منزل عبارتند از:
• احساس راحتی و امنیت خاطر برای بیمار و خانواده اش
• عدم نیاز به جا به جایی و صرفه جویی در وقت و هزینه
• انجام تزریقات و خدمات پرستاری با مهارت و دقت توسط پرستاران مجرب
• کاهش خطر آلودگی و عفونت ناشی از محیطهای شلوغ و ناهنجار
• امکان انتخاب زمان و محل مناسب برای انجام خدمات

امکان ارائه خدمات متنوع و متناسب با نیاز بیمار

در کنار مزایایی که ذکر شد، ممکن است تزریقات و خدمات و پرستاری در منزل معایبی نیز داشته باشند که برخی از آنها عبارتند از:
• عدم دسترسی به تجهیزات و امکانات پیشرفته و کامل درمانی
• عدم امکان ارزیابی و پیگیری دقیق و مستمر وضعیت بیمار
• ممکن است هزینه برخی از خدمات بالاتر از هزینه در بیمارستان یا کلینیک باشد
• ممکن است برخی از خدمات نیازمند مجوز و مدارک خاص باشند
با وجود این معایب که به سادگی قابل رفع می باشند، می توان گفت باز هم خدمات تزریقات و پرستاری در منزل انتخاب افراد زیادی می تواند باشد.

 

مرکز جامع سلامت نیایش

ماموگرافی،تغذیه،گوارش،اورولوژی،قلب،چشم،خدمات پزشکی در منزل

بخش نظرها غیر فعال میباشد .